Menu

Parkens Historie

Parken på Randalsvej 29, som vi kender den i dag, er ikke noget der bare er kommet af sig selv.

Den 25. Marts 1946 købte brand initiativrige personer (Harry Andersen, Sigfred Nielsen, Viggo Rasmussen og Iver Ravn) et areal på 230.000 kvadratalen (90.000 kvadratmeter) af enkefru Kristine Honoré. Prisen var 38 øre pr. kvadratalen.

Der blev lavet en overenskomst med KFUM om at overtage parkanlægget når det var færdigt.

Arealet rakte fra Randalsvej, helt fra Nymarksvej til Egeskovvej, et kæmpe stort areal. Men arealet var skævt, man kunne ikke få banerne placeret rigtigt, derfor måtte man købe yderligere et stykke. Dette købte man i 1949 af I. Gade Stenderup for 22.000 kr. Stykket var på 0Td., 3 Skp., 3 Fdk., 11/2 Alb., der omregnet svarer til 18.888 kvadratmeter.

Senere har man solgt noget fra til forskellige entreprenører, boligselskaber og kommunen.

Efter meget hårdt arbejde fra de fire foregangsmænd samt mange, mange andre, der arbejdede for sagen, kunne indvielsen endelig finde sted. Det skete d. 10. Juni 1950. Man var dog lidt for tidligt ude, da skødet "K.F.U.M." henviser til at: "Overtagelsen er sket 1. September 1950".

Efter flere tilbygninger og nybygninger bl.a. i 1964 og i 1980, samt flere udvidelser af baneanlægget, har vi i dag et tidssvarende fodboldanlæg, hvor unge mennesker kan dyrke deres sport under betryggende forhold.

Hertil skal dog nævnes, at selv om anlægget dækker klubbens behov med hensyn til baner, er der med det nuværende medlemstal et udtrykt ønske og behov for flere og bedre omklædnings faciliteter. Det er i det daglige meget svært at få plads til alle dem som skal klæde om.

Med tanker på de personer, som med deres initiativ for snart mange år siden startede det op, som vi andre har glæde af i dag, ønsker jeg at alle vil tænke lidt på det i det daglige, og være med til at bevare både materiel, som den ånd og stemning der er i klubben, i mange år fremover.


På KFUM.dk indsamler vi data om brugernes færden på siden. Dette gør vi for at forbedre siden løbende. Hvis dette kan godkendes af dig som bruger tryk da OK. På forhånd tak. Alle data behandles fortroligt samt anonymt og der indsamles ikke personfølsomme data.
Luk