Menu

Pædofilipolitik

   
  Pædofilipolitik for KFUMs Boldklub, Fredericia  
     
 

KFUM ønsker at sikre vores ungdomsspillere mod pædofili. Det skal først og fremmest ske gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, som vi opfordrer alle til at bidrage til. 

En konsekvent kontrol ud fra definerede og objektive kriterier bør medvirke til at skabe en fornemmelse af en vis tryghed i klubben. Gennem en effektiv kontrol i forbindelse med ansættelser vil vi i videst mulig omfang beskytte vores yngste idrætsfolk mod disse uhyggelige overgreb og via en åben og direkte dialog vil vi endvidere forsøge at beskytte vores ledere mod uberettiget mistanke og beskyldning.

KFUM vil benytte sig af den kontrolmulighed cirkulæret om Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister §36 giver for at kontrollere, hvorvidt trænere eller holdledere, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, er anmeldt eller dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år. 
Kontrollen gennemføres ved alle nyansættelser af trænere og holdledere, der er i direkte kontakt med børn under 15 år samt én gang årligt.

Ingen trænere/ledere med direkte tilknytning til børn under 15 år kan opnå ansættelse, såfremt de er anmeldt eller dømt i henhold til Straffelovens paragraf 222 og 223. Trænere/ledere med direkte tilknytning til børn under 15 år, der ikke giver skriftligt samtykke til at indhente oplysninger i henhold til bekendtgørelsens §36 kan ikke fortsætte deres ansættelsesforhold. 

Kontrol af trænere og ledere via Det Centrale Kriminalregister bør til gengæld ikke medvirke til at skabe en falsk tryghedsfornemmelse, idet registret alene omfatter personer, der formelt er anmeldt eller dømt for pædofiliforhold. Dialog og intern orientering er mindst lige så vigtig.

 

2023 08. marts kl. 08:36
Generalforsamling i Fredericia KFUM Generalforsamling
2022
19. august kl. 17:07 Efodbold i KFUM parken
2022
13. juni kl. 23:40 Finalen i eBold
2022
06. maj kl. 21:50 Licens til FC Ungdom
2022
22. marts kl. 21:23 FIFA
På KFUM.dk indsamler vi data om brugernes færden på siden. Dette gør vi for at forbedre siden løbende. Hvis dette kan godkendes af dig som bruger tryk da OK. På forhånd tak. Alle data behandles fortroligt samt anonymt og der indsamles ikke personfølsomme data.
Luk