Menu

Information om kunstgræs ved FIC.

image
11. januar 2021 kl. 16:51

Kære alle sammen.

Den sidste tid har der er en del debat i dagspressen vedr. kunstgræs ved FIC specifikt til Fredericia KF.

Først og fremmest skal det gøres HELT KLART, at vi i KFUM´s bestyrelse altid har fodboldens bedste for øje i vores beslutninger.

Vores mål er at skabe de bedste rammer for fysisk aktivitet gennem fodbold, og at samle mænd og kvinder, unge og gamle, bredde og elite osv.

Det er med det udgangspunkt, at vi i bestyrelsen forbedrer rammerne i klubben, når muligheden er der - De sidste år har det bl.a. været etablering af legeplads, kunstgræsbane, skift af kunstgræs, nye lofter i omklædningsrum, nye lofter og lys i cafeteriet og mere. Det er også med ønsket om de bedste muligheder, at vi indgår samarbejdsaftaler - Her drejer det sig bl.a. om FC Ungdom, FCM Klubsamarbejde, Fredericia KF, Breddeholds-aftaler. Al samarbejde ER repræsenteret i KFUM´s bestyrelse, med både tale- og stemmeret.
Vi har løbende dialog med de andre klubber i Fredericia, og de sidste par år, er samarbejdet mellem klubberne blevet bedre.

Er vi så i mål?? Det simple svar er: "NEJ, og desværre ikke".

Men jeg som formand ønsker, at vi kommer i mål, og det gør vi først og fremmest med åbenhed omkring de ting vi laver og det der sker.

Når vi i vores samarbejde forsøger at samle hold i klubberne, så er det fordi vi tror på den synergi som er i, at man ser hinanden på tværs af køn, alder, niveau osv. Vi tror på det sociale sammenspil som opstår når vi ser hinanden og mødes på tværs. Den synergi vil forsvinde, hvis vi fx sender FCU eller FKF hen og træne/spille isoleret for sig selv, og det ønsker vi ikke.

Vi er i alle kommunens klubber klar over, at der i Fredericia mangler kunstgræs hvis alle spillere skal have ordentlige rammer, dette har vi aldrig lagt skjul på. FCU har fx i flere år presset på for at få mere kunstgræs-tid i klubberne, det samme har klubbernes egne hold og selvfølgelig også KF.

Derfor ansøgte Fredericia KFUM i forbindelse med de ekstraordinære anlægsmidler 2020 om en kunstgræsbane placeret i KFUM Parken til fordel for bl.a FCU og FKF.
Ansøgning blev modtaget rimelig positivt, og vi blev lovet et møde vedr. placering af en ny kunstgræsbane til gavn for fodbolden i Fredericia.

Ansøgningen har været drøftet i KFUM´s bestyrelse, hvor der var fuld opbakning fra alle og ingen havde andre ønsker eller planer.

På INTET tidspunkt er vi i KFUM´s bestyrelse blevet orienteret om KFs (eller andres) ønske om en bane ved FIC. Der har været nævnt langsigtede planer, for måske at samle pigefodbolden mere, men intet konkret.

Derfor har vi fra KFUM´s side, stået undrende over beslutningen om banen ved FIC. Planen er blevet lagt over hovedet på os, uden vi på nogen som helst måde er blevet hørt.

Vi har forsøgt at gøre opmærksom på de problematikker og konsekvenser, som beslutningen har for både KFUM og EGIF.

Det vil få stor betydning for os, hvis vi mister 20-25% af vores medlemmer. Det vil få betydning for vores ønske om at samle, skabe synergi og for at skabe en ramme med plads til hele familien. Det vil få betydning for det sociale liv og samvær i klubben, som også er en vigtig del for KFUM. 

Det er med den baggrund, at jeg har været i pressen og fortælle om vores oplevelser i og syn på sagen.

Jeg er oprigtig ked af de problemer, som hele den her sag måske kan medføre. Men samtidig er jeg NØDT til at sige, at der i denne sag ikke har været den nødvendige åbenhed og klarhed overfor mig og bestyrelsen i KFUM, og derfor havner sagen hvor den gør.

Jeg ønsker at styrke de samarbejder som KFUM er en del af, og jeg ønsker at vi får skabt bedre rammer og muligheder for ALLE fodboldinteresserede i Fredericia Kommune.

Jeg håber at vi kan stå sammen, så KFUM og fodbolden i Fredericia kommer til at stå stærkt.

 

Med venlig hilsen

David Gulløv
Formand Fredericia KFUM

 

 

 

 

 

 

 

På KFUM.dk indsamler vi data om brugernes færden på siden. Dette gør vi for at forbedre siden løbende. Hvis dette kan godkendes af dig som bruger tryk da OK. På forhånd tak. Alle data behandles fortroligt samt anonymt og der indsamles ikke personfølsomme data.