Menu

Sponsorer

Følgende virksomheder og privatpersoner Sponsorerer KFUM's Aktivitetscenter:

Privat Sponsor Natascha Storm kom med IT udstyr til den nye Kunstbane så der kan bookes træningstider og man kan følge med i hvad der sker i Aktivitetscenteret! Tak for den fine sponsorgave som er til god gavn for alle.

Følgende personer har også givet tilskud til kunstbanen.

Erik Fris Madsen
Børge Munk Povlsen
Casper Due Nielsen
Jørgen Vig Knudstorp
Mette Danielsen
Trine Ibsen
Brian Bøgholm Rask Sønderborg
Lene Christensen
Mathias Dueholm
Stephan Klavsen
Sanne Barasinski
Henning Dam Krag
Jesper Laursen
Peter Knudsen
Ejvind Hansen

 

KFUM's Aktivitetscenter takker alle sponsorer!