Menu

Regler for brug af kunststofanlæg i KFUM Parken.

Regler for brug af kunststofanlæg i KFUM Parken.

 

Generelt:

 

 • Tilskuere skal placere sig bag hegnet når der trænes/spilles.
 • Mad og drikkevarer må ikke med bringes på anlægget.
 • Rygning er ikke tilladt på anlægget.
 • Der må ikke medbringes dyr på anlægget.
 • Der må ikke opsættes stole, bænke eller lignende på anlægget.
 • Der må ikke smides affald, tyggegummi, tape, glas eller lignende på anlægget.
 • Ved lejemålets ophør skal anlægget være ryddet for kegler og bolde og andet medbragt materiale.

 

Fodboldstøvler:

 

 • Der må kun anvendes fodboldstøvler med gummiknopper.
 • Støvler og fodtøj skal rengøres inden banen betrædes.
 • Desuden anbefales, at der ikke benyttes flade såler eller høje hæle på kunstgræsset.

 

Mål og udstyr:

 

 • Målene må ikke slæbes, da banen herved beskadiges.
 • Mål eller andre genstande skal enten køres på hjul eller bæres.
 • Der er indkøbt 4 specielle hjørneflag til banen. Disse SKAL bruges uden undtagelse. Normale hjørneflag må
 • IKKE bruges! 

 

Overtræder man ovennævnte regler eller anvender banen uden tilladelse, vil dette medføre umiddelbar bortvisning samt krav om betaling af leje, erstatning, mv.

 

Den pågældende hold/klub kan af Fredericia KFUM´s Aktivitetscenters bestyrelse idømmes karantæne mod benyttelse af banen.

 

 

Sportslige Hilsner

 

Fredericia KFUM´s Aktivitetscenter